Ballyft Heavy Duty

Ett smidigt och starkt redskap för hantering av rundbalar, de hydrauliskt reglerade armarna är kraftigt dimensionerade utan vassa kanter vilket ger en skonsam balhantering utan att skada plastade balar.